Μπορείτε να πάτε στο μενού Άρθρα -> Νέο Άρθρο.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τον τίτλο του άρθρου που θέλουμε να γράψουμε.

Τώρα ξεκινάμε να συντάξουμε το κείμενό μας. Εδώ η διαδικασία λίγο-πολύ είναι η ίδια όπως σε κάθε επεξεργαστή κειμένου. Το WordPress μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή κειμένου TinyMCE. 

Οι κατηγορίες σε ένα νέο άρθρο στο WordPress

Στην αριστερή στήλη υπάρχει η επιλογή κατηγορίες. Από εκεί μπορούμε να επιλέξουμε μια ή και περισσότερες κατηγορίες στις οποίες ανήκει νοηματικά το άρθρο μας. Συνήθως οι κατηγορίες είναι διαφορετικές θεματικές ενότητες.