Βεβαιωθείτε ότι στο Outlook έχετε τις εξής ρυθμίσεις (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

User Information (Στοιχεία χρήστη)

Your Name (Το όνομά σας): Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται
E-mail address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Στοιχεία σύνδεσης user@domain.gr (Κωδικός χρήστη), Password (Κωδικός πρόσβασης): Τσεκάρετε το Remember Password (Απομνημόνευση κωδικού)

Server Information

Incoming mail server (POP3) (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3):

mail.domain.gr Incoming mail server (POP3) 

Outgoing Mail Server (Διακομιστής εξερχομένων) (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)) : 

mail.domain.gr Outgoing mail server (SMTP) 

Πρέπει να έχετε επιλεγμένο το 'My server requires authentication' (Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας) και 'Use same settings as my incoming mailserver' (Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας) User@domain.gr (Κωδικός χρήστη), Password (Κωδικός πρόσβασης): Τσεκάρετε το Remember Password (Απομνημόνευση κωδικού).