Με τη λήξη ενός Ονόματος Χώρου [.gr], υπάρχει ένα διάστημα 30 ημερών στο οποίο ο Δικαιούχος του ονόματος μπορεί να πραγματοποιήσει την ανανέωση του.

Μετά το πέρας των 30 ημερών, το Όνομα διατίθεται προς κατοχύρωση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.