Δημιουργία ενός άρθρου

Από το μενού επιλέγετε Content Article > Manager > Add New Article ή Content Article > Manager και πάνω αριστερά επιλέγετε “New".

Στη σελίδα που ανοίγει μπορείτε να συντάξετε και να μορφοποιήσετε το άρθρο σας.

  • Γράφετε “Title” και “Alias” και επιλέγετε “Category
  • Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες από το εικονίδιο “Image” που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, διαλέγετε κάποια από το αρχεία σας (“Επιλογή αρχείων”) και μετά για να κάνετε "Upload" επιλέγετε “Start Upload”.
  • Μόλις ανέβει η εικόνα την επιλέγετε και πατάτε “Insert”, μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνδέσεις από το αντίστοιχο εικονίδιο που υπάρχει στο πάνω μέρος του παραθύρου και έχετε και άλλες πολλές επιλογές.

Αν θέλετε το άρθρο σας να μην φαίνεται ολόκληρο στην σελίδα σας υπάρχει η επιλογή "Read More". Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να χωρίσετε το άρθρο και πατήστε “Read More”. Μια διακεκομμένη κόκκινη γραμμή θα εμφανιστεί που θα χωρίζει το κομμάτι που θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα από το υπόλοιπο άρθρο.
Τέλος, για να είναι το άρθρο σας να είναι ορατό στην ιστοσελίδα σας από όλους τους επισκέπτες θα πρέπει να ελέγξετε αν οι επιλογές “Status“ και “Access" να είναι "Published" και "Public" αντίστοιχα.

Εύρεση ενός άρθρου

Για να αναζητήσετε κάποιο άρθρο μπορείτε είτε πληκτρολογώντας τον τίτλο του και πατώντας “Search” είτε χρησιμοποιώντας κάποιο από τα Search Tools.